Řešíme problematiku

 • akutních a chronických bolestí zad, páteře a kloubů končetin
 • poúrazových stavů od raného stádia, až po sestavení sportovního tréninku v návaznosti na předešlou rehabilitaci
 • stavů po operacích páteře a ortopedických operacích
 • úponových bolestí a šlacho-svalových obtíží
 • svalových dysbalancí, poruch nožní klenby, vadného držení těla a skolióz u dětí
 • preventivních kompenzačních pohybových programů pro sportovce
 • funkční ženskou sterilitu (neplodnost)
 • otoků končetin nejen vázaných na traumatické poranění končetin
 • relaxace, regenerace

Při terapii využíváme

 • kineziologický rozbor – podrobné vyšetření pohybových stereotypů, odhalení funkčních změn, které mohou v delším časovém horizontu vést k trvalému poškození jednotlivých struktur
 • techniky a metody, které respektují neurofyziologické principy lidského těla a pohybu
 • stabilizace osového orgánu na podkladě ontogenetického vývoje
 • stabilizace páteře pomocí labilních ploch a senzomotorické stimulace
 • aktivace a korektní stabilizace hlubokého stabilizačního systému
 • reedukace pohybových stereotypů, ergonomie v pracovním prostředí, instruktáž k domácímu cvičení
 • tejpování a kineziotejpování